Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

zamówienia publiczne


Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę Klientów w sprawach dotyczących zamówień publicznych, doradzając zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Wieloletnie doświadczenie prawników naszej kancelarii umożliwia im efektywne wsparcie Klientów na wszystkich etapach postępowania – począwszy od wyboru strategii i opracowania dokumentacji przetargowej, aż do zakończenia realizacji umowy i etapu kontroli zamówień publicznych.

Nasze doświadczenie w sprawach z zakresu zamówień publicznych obejmuje m.in.:

  • doradztwo na etapie przygotowywania postępowania, w tym w zakresie wyboru trybu postępowania, opracowania kryteriów oceny ofert, szacowania wartości zamówienia;
  • opiniowanie i sporządzanie dokumentów przetargowych, tj. ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy,
  • konsultacje w toku procedur przetargowych, m.in. doradztwo w zakresie decyzji o wykluczeniu lub dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, odpowiedzi na pytania wykonawców,
  • wsparcie wykonawców na etapie sporządzania oferty oraz wymaganych załączników i oświadczeń,
  • sporządzanie odwołań od decyzji o wyborze oferty i innych czynności zamawiającego oraz analiz ofert konkurencyjnych,
  • reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i sądami, a także w zakresie postępowań dotyczących dyscypliny finansów publicznych.

Prawnicy naszej kancelarii zapewniali wsparcie prawne w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez najważniejsze instytucje kultury, jak również w sektorze inwestycji budowlanych.

W sprawach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych prawnicy naszej kancelarii doradzali m.in. największym polskim instytucjom kultury, podmiotom z branży kreatywnej i artystycznej, architektom oraz wykonawcom robót budowlanych

Wrocław - konsultacja