Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

dobra osobiste


Prawnicy naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, z powodzeniem reprezentując osoby pokrzywdzone w procesach o zaniechanie naruszeń oraz zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Reprezentując naszych klientów prowadziliśmy negocjacje w sporach przeciwko największym wydawcom prasowym, stacjom radiowym i telewizyjnym oraz producentom filmowym.

Doświadczenie kancelarii w sprawach o ochronę dóbr osobistych obejmuje m.in.

  • reprezentację osób fizycznych i osób prawnych w procesach cywilnych o naruszenie ich dóbr osobistych oraz dochodzenie roszczeń w tym zakresie,
  • udział w postępowaniach karnych w sprawach o zniesławienie, zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych,
  • opracowywanie i negocjowanie umów o korzystanie z wizerunku, głosu, w szczególności w działalności reklamowej i artystycznej,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa prasowego, w tym opiniowanie materiałów prasowych pod kątem ochrony prywatności i dobrego imienia osób fizycznych, przygotowywanie wniosków o publikację sprostowań,
  • konsultacje w zakresie ryzyka w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych w działalności artystycznej, publicystycznej czy marketingowej,
  • reprezentację w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych w Internecie, w szczególności w mediach społecznościowych.

Naszymi klientami w sprawach o ochronę dóbr osobistych były zarówno osoby publiczne i rozpoznawalne z uwagi na prowadzoną działalność zawodową lub artystyczną, jak i osoby prywatne, dla których wkroczenie w sferę dóbr osobistych wywołało negatywne skutki w ich najbliższym otoczeniu społecznym czy zawodowym.

Wrocław - konsultacja