Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

Adwokat prawo spadkowe Rzeszów


Nasi adwokaci reprezentują Klientów w sprawach sądowych w Rzeszowie i innych miejscach Polski z zakresu prawa spadkowego oraz udzielają w tym przedmiocie porad prawnych. Zakres udzielonej Klientom pomocy prawnej obejmuje między innymi sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku,
 • zachowek,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku, w tym w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku przez małoletniego,
 • uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku.

W przypadku sporządzenia testamentu, adwokat może doradzić, jakie są możliwe formy testamentu oraz jakie są wymagania formalne, aby testament był ważny. Ponadto, adwokat może pomóc w sformułowaniu treści testamentu, tak aby odzwierciedlała ona wolę spadkodawcy i była zgodna z przepisami prawa.

Stwierdzenie nabycia spadku to kolejny etap, w którym pomoc adwokata może okazać się nieoceniona. Adwokat może pomóc w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów oraz w przygotowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. W przypadku braku testamentu, adwokat może również doradzić, jakie są zasady dziedziczenia ustawowego.

Podział majątku spadkowego często bywa źródłem konfliktów między spadkobiercami. Adwokat daje wsparcie i opracowuje strategię w negocjacjach oraz w opracowaniu umowy mającej na celu podział majątku zgodnie z wolą spadkodawcy oraz przepisami prawa. W sytuacji, gdy porozumienie między spadkobiercami nie jest możliwe, adwokat może reprezentować interesy swojego klienta w postępowaniu sądowym.

Rozstrzyganie sporów spadkowych to kolejna dziedzina, w której adwokat może okazać się niezbędny. Spory te mogą dotyczyć zarówno kwestii formalnych, jak i merytorycznych, a ich rozwiązanie często wymaga dogłębnej analizy przepisów prawa oraz zgromadzenia odpowiednich dowodów.

Odrzucenie spadku to decyzja, którą spadkobierca może podjąć, jeśli nie chce przyjąć spadku. Adwokat może doradzić, jakie są konsekwencje odrzucenia spadku oraz jakie są wymagania formalne, aby odrzucenie było skuteczne.

Współpraca z adwokatem w zakresie prawa spadkowego może znacznie ułatwić proces dziedziczenia oraz pomóc w uniknięciu nieporozumień i konfliktów między spadkobiercami. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalisty w tej dziedzinie.

Rozumienie prawa spadkowego: Adwokat Rzeszów

Podstawy prawa spadkowego: Co powinieneś wiedzieć?

Prawo spadkowe to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłym. Kluczowe aspekty prawa spadkowego, które warto zrozumieć, to między innymi:

 • zasady dziedziczenia testamentowego i ustawowego,
 • skład spadku,
 • długi spadkowe,
 • sporządzenie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku.

W przypadku spraw związanych z prawem spadkowym, warto skorzystać z porad prawnych, które może udzielić adwokat w Rzeszowie. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i błędów, które mogą prowadzić do konfliktów między spadkobiercami.

Zasady dziedziczenia: testamentowe i ustawowe

Dziedziczenie testamentowe to forma dziedziczenia, w której spadkodawca wyraźnie wskazuje, kto ma być jego spadkobiercą oraz jak mają być podzielone jego dobra. Testament może być sporządzony w formie pisemnej, notarialnej lub ustnej. W przypadku braku testamentu, dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych.

Dziedziczenie ustawowe to forma dziedziczenia, która ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub testament jest nieważny. W takiej sytuacji, majątek spadkodawcy jest dzielony między spadkobierców ustawowych, czyli najbliższych krewnych zmarłego, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Warto zaznaczyć, że istnieją różnice między tymi dwoma formami dziedziczenia, które mogą wpłynąć na sposób podziału majątku oraz prawa spadkobierców.

Zrozumienie składu spadku i długów spadkowych

Skład spadku obejmuje wszelkie prawa majątkowe i długi zmarłego spadkodawcy. Do praw majątkowych należą między innymi nieruchomości, ruchomości, prawa autorskie, udziały w spółkach czy środki pieniężne. Długi spadkowe to zobowiązania zmarłego, które przechodzą na spadkobierców, takie jak kredyty, pożyczki czy zobowiązania podatkowe.

Warto pamiętać, że spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe tylko do wysokości wartości otrzymanego spadku. Jeśli wartość długów przekracza wartość spadku, spadkobierca może zdecydować się na odrzucenie spadku, aby uniknąć odpowiedzialności za długi zmarłego. W takim przypadku, pomoc adwokata może okazać się niezbędna, aby prawidłowo przeprowadzić procedurę odrzucenia spadku.

Wsparcie prawne w postępowaniu spadkowym

Jak adwokat od spraw spadkowych może pomóc?

Adwokat od spraw spadkowych może pomóc w różnych aspektach postępowania spadkowego, takich jak:

 • sporządzenie testamentu,
 • interpretacja testamentu,
 • reprezentacja w sądzie w sprawach spadkowych,
 • uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • podział majątku spadkowego.

Porady prawne w sprawach spadkowych: Co oferuje kancelaria adwokacka Lassota i Partnerzy Rzeszów?

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie oferuje szeroki zakres usług prawnych związanych ze sprawami spadkowymi, takich jak:

 • analiza sytuacji prawnej spadkobierców,
 • opracowanie strategii działania w sprawach spadkowych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądem,
 • negocjacje z innymi spadkobiercami,
 • wsparcie w procesie podziału majątku spadkowego.

Warto skorzystać z porad prawnych w sprawach spadkowych, aby uniknąć błędów i nieporozumień, które mogą prowadzić do konfliktów między spadkobiercami oraz utraty części majątku spadkowego.

Formalności spadkowe: Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to formalność, która pozwala spadkobiercy na uzyskanie prawa do majątku spadkowego. Proces uzyskiwania stwierdzenia nabycia spadku obejmuje następujące etapy:

 1. Zgłoszenie się do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku,
 2. Przedstawienie dowodów na swoje prawa do spadku (np. testament, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo),
 3. Uzyskanie postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
 4. Wpisanie spadkobiercy do odpowiednich rejestrów (np. księgi wieczyste, ewidencja pojazdów).

W procesie uzyskiwania stwierdzenia nabycia spadku, adwokat od spraw spadkowych może pomóc w przygotowaniu wniosku oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Ponadto, adwokat może reprezentować spadkobiercę przed sądem oraz udzielić wsparcia w dalszych formalnościach związanych z przejęciem majątku spadkowego.

Zarządzanie sprawami spadkowymi: Adwokat dział spadku Rzeszów

Wniosek o dział spadku Rzeszów: Kiedy i jak go złożyć?

Wniosek o dział spadku należy złożyć, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku spadkowego. W Rzeszowie, podobnie jak w innych miastach Polski, wniosek o dział spadku składa się do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Wniosek powinien zawierać dane spadkobierców, informacje o majątku spadkowym oraz propozycję podziału majątku. Warto zwrócić się do adwokata specjalizującego się w dziale spadku, który pomoże w przygotowaniu wniosku oraz reprezentacji przed sądem.

Umowny dział spadku vs. sądowy: Co powinieneś wiedzieć?

Umowny dział spadku polega na dobrowolnym porozumieniu między spadkobiercami co do podziału majątku spadkowego. W takim przypadku, adwokat może pomóc w opracowaniu umowy oraz doradzić w kwestiach prawnych związanych z podziałem majątku. Umowny dział spadku jest szybszy i tańszy niż sądowy, jednak wymaga zgody wszystkich spadkobierców.

Sądowy dział spadku następuje, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku. Wówczas, sąd podejmuje decyzję o podziale majątku na podstawie zgromadzonych dowodów oraz przepisów prawa. Proces sądowy może być dłuższy i bardziej kosztowny, ale jest niezbędny w sytuacji braku porozumienia między spadkobiercami. Adwokat od spraw spadkowych może reprezentować spadkobierców w sądzie oraz pomóc w zgromadzeniu dowodów i przygotowaniu argumentacji.

Podział spadku: Jak to działa?

Podział spadku polega na rozdzieleniu majątku spadkowego między spadkobierców zgodnie z ich udziałami w spadku. Udziały te mogą wynikać z przepisów prawa, testamentu lub umowy między spadkobiercami. W procesie podziału spadku, rola spadkobierców polega na przedstawieniu swoich roszczeń oraz dowodów potwierdzających ich prawa do spadku. Adwokat od spraw spadkowych może pomóc w opracowaniu strategii działania, przygotowaniu pism procesowych oraz reprezentacji przed sądem.

Warto pamiętać, że podział spadku może być dokonany zarówno w formie umownej, jak i sądowej. Wybór odpowiedniej formy zależy od sytuacji oraz możliwości porozumienia między spadkobiercami. W każdym przypadku, wsparcie adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych może okazać się nieocenione dla prawidłowego przeprowadzenia procesu podziału majątku spadkowego.

Zrzeczenie się i odrzucenie spadku

Zrzeczenie się spadku: Kiedy i dlaczego warto to rozważyć?

Zrzeczenie się spadku to dobrowolne zrezygnowanie z praw do majątku spadkowego. Warto rozważyć zrzeczenie się spadku, gdy spadek wiąże się z długami przewyższającymi wartość majątku, które spadkobierca musiałby spłacić. W takiej sytuacji, zrzeczenie się spadku może być korzystne dla spadkobiercy, aby uniknąć odpowiedzialności za długi zmarłego.

Proces przyjęcia lub odrzucenia spadku rozpoczyna się od otwarcia spadku, czyli momentu śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W przypadku braku oświadczenia, spadek uważa się za przyjęty. Warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach spadkowych, który pomoże ocenić sytuację i doradzi, czy zrzeczenie się spadku jest korzystne.

Odrzucenie spadku: Proces i konsekwencje

Proces odrzucenia spadku polega na złożeniu pisemnego oświadczenia w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Oświadczenie powinno zawierać dane spadkobiercy, informacje o zmarłym oraz uzasadnienie decyzji o odrzuceniu spadku. Warto zwrócić się do adwokata specjalizującego się w dziale spadku, który pomoże w przygotowaniu oświadczenia oraz doradzi w kwestiach prawnych związanych z odrzuceniem spadku.

Konsekwencje odrzucenia spadku to przede wszystkim brak odpowiedzialności za długi zmarłego. Jednak odrzucenie spadku oznacza również rezygnację z praw do majątku spadkowego. W przypadku odrzucenia spadku przez jednego ze spadkobierców, jego udział w spadku przechodzi na pozostałych spadkobierców lub na inne osoby wskazane przez przepisy prawa. Warto zatem dokładnie przeanalizować sytuację majątkową zmarłego oraz swoją pozycję jako spadkobiercy przed podjęciem decyzji o odrzuceniu spadku.

Zachowek i wydziedziczenie w prawie spadkowym

Zachowek: Kiedy spadkobierca ma prawo do zapłaty zachowku?

Zachowek to instytucja prawna mająca na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali zbyt małą część spadku. Spadkobierca ma prawo do zapłaty zachowku, gdy jego udział w spadku jest mniejszy niż przysługująca mu część ustawowa. Przysługujący zachowek obejmuje połowę wartości udziału ustawowego spadkobiercy.

Prawo do zachowku mają małżonek, dzieci oraz rodzice spadkodawcy. W przypadku dzieci, zachowek przysługuje zarówno dzieciom biologicznym, jak i adoptowanym. Jeśli spadkobierca ustawowy nie żyje, prawo do zachowku przechodzi na jego dzieci, czyli wnuki spadkodawcy.

Warto zwrócić się do adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych, który pomoże ocenić sytuację i doradzi, czy wystąpienie o zapłatę zachowku jest uzasadnione oraz jakie są szanse na jego uzyskanie.

Wydziedziczenie: Jakie są przesłanki i skutki?

Wydziedziczenie to wyłączenie spadkobiercy ustawowego z prawa do spadku na podstawie oświadczenia spadkodawcy zawartego w testamencie. Przesłanki wydziedziczenia są ściśle określone przez prawo i obejmują sytuacje, gdy spadkobierca:

 • umyślnie zabił lub usiłował zabić spadkodawcę,
 • umyślnie spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu spadkodawcy,
 • umyślnie uniemożliwił spadkodawcy sporządzenie, zmianę lub odwołanie testamentu,
 • umyślnie zniszczył, ukrył lub sfałszował testament spadkodawcy,
 • nie dopełnił obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy.

Skutkiem wydziedziczenia jest utrata prawa do spadku przez wydziedziczonego spadkobiercę. Jego udział w spadku przechodzi na pozostałych spadkobierców ustawowych lub na osoby wskazane przez spadkodawcę w testamencie. Wydziedziczenie nie wpływa jednak na prawo do zachowku, chyba że spadkodawca wyraźnie zastrzegł w testamencie, że wydziedziczenie ma obejmować również zachowek.

W przypadku sporów dotyczących wydziedziczenia, warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych, który pomoże ocenić sytuację, doradzi w kwestiach prawnych oraz reprezentować interesy klienta przed sądem.

Unieważnienie testamentu i inne sprawy dotyczące testamentu

Unieważnienie testamentu: Kiedy jest to możliwe?

Unieważnienie testamentu może nastąpić w sytuacjach, gdy jego zawarcie było niezgodne z prawem lub gdy spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych w chwili sporządzenia testamentu. Przykłady sytuacji, które mogą prowadzić do unieważnienia testamentu, to:

 • sporządzenie testamentu pod wpływem groźby lub podstępu,
 • sporządzenie testamentu przez osobę niepełnoletnią,
 • sporządzenie testamentu przez osobę nieposiadającą pełni zdolności do czynności prawnych z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego,
 • brak wymaganej formy testamentu, np. brak podpisu spadkodawcy lub świadków.

W przypadku stwierdzenia, że testament jest nieważny, spadek przypada spadkobiercom ustawowym, chyba że istnieje inny ważny testament.

Sprawy dotyczące unieważnienia testamentu: Jak adwokat może pomóc?

W sprawach dotyczących unieważnienia testamentu, warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych. Adwokat może pomóc w:

 • ocenie sytuacji i doradztwie, czy istnieją podstawy do unieważnienia testamentu,
 • przygotowaniu odpowiednich dokumentów i wniosków sądowych,
 • reprezentacji interesów klienta przed sądem w trakcie postępowania sądowego.

W Polsce istnieje wiele kancelarii specjalizujących się w sprawach spadkowych, które oferują pomoc w zakresie unieważnienia testamentu. Wybierając adwokata, warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie, referencje oraz opłaty za usługi.

Unieważnienie testamentu to skomplikowana kwestia prawna, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże ocenić sytuację i podejmować właściwe decyzje w celu ochrony swoich praw i interesów.

fotografia adwokat rozwodowy Rzeszów Bogna Wais-Przybyłó
Bogna Wais-Przybyło

adwokat

[email protected]

Rzeszów - konsultacja