Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

znaki towarowe i wzory przemysłowe


Jednym z głównych obszarów działalności naszej kancelarii jest obsługa Klientów w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności doradztwo w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz oznaczeń geograficznych.

Zakres usług świadczonych w tym zakresie obejmuje:

  • przygotowanie zgłoszeń i rejestrację znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz unijnych znaków towarowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • prowadzenie postępowań spornych dotyczących unieważnienia praw wyłącznych lub ich wygaszenia,
  • doradztwo w sprawach wyboru optymalnej ochrony wytworów własności intelektualnej i utrzymywania,
  • opracowywanie umów z zakresu transferu i komercjalizacji praw własności przemysłowej, w tym umów licencyjnych, umów przenoszących prawa wyłączne, umów o korzystanie z know-how oraz o zachowanie w poufności rozwiązań technologicznych (NDA),
  • reprezentację w sporach sądowych i procesach karnych, które obejmują naruszenie praw wyłącznych własności przemysłowej.
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach działań naruszających uczciwą konkurencję, w tym korzystania z cudzych oznaczeń, nieuczciwego naśladownictwa, reklamy wprowadzającej w błąd, pasożytniczego korzystania z cudzej renomy.

W sprawach dotyczących własności przemysłowej prawnicy naszej kancelarii doradzali m.in. przedsiębiorstwom sektora IT, startup’om, artystom, producentom rzemiosła artystycznego oraz uczelniom wyższym.

Wrocław - konsultacja