Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

sprawy karne adwokat Rzeszów


Prawo karne, jako jedna ze specjalizacji Kancelarii obejmuje następujący zakres działań:

  • obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę,
  • obrona oskarżonego przed sądem,
  • obrona osób wykonujących zawody medyczne w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary),
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy),
  • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym,

Adwokaci Kancelarii szczególnie szerokie doświadczenie posiadają w obszarze:

  • spraw z wypadków drogowych (analiza opinii biegłych, rekonstrukcja wypadków, eksperymenty procesowe),
  • spraw karnych gospodarczych (sprawy przeciwko członkom zarządu spółek kapitałowych, o działanie na szkodę spółki, niegospodarność, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem itp.),
  • spraw o błędy medyczne (obrona lekarzy w sprawach o tzw. błąd medyczny).

Rzeszów - konsultacja