Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

Sprawy rodzinne adwokat Rzeszów


Nasz Zespół adwokatów zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Udzielamy porad prawnych, konsultacji, sporządzamy pisma oraz reprezentujemy Klientów przed sądem. Jesteśmy po to aby świadczyć profesjonalną pomoc w trudnych i ważnych momentach życia naszych Klientów

Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam skutecznie pomagać w sprawach rodzinnych o:

 • rozwód i separację,
 • podział majątku małżonków,
 • władzę rodzicielską (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie),
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • opiekę naprzemienną,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi (przez rodziców, dziadków, rodzeństwo),
 • alimenty na rzecz dziecka i małżonka oraz uchylenie i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne,
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie, a także w sprawach dotyczących opieki i kurateli.

Sprawy rodzinne (prawo rodzinne) a pobyt za granicą:

 • Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne również dla osób przebywających czasowo bądź na stałe za granicą Polski,
 • Prowadzimy postępowanie bez konieczności osobistego stawienia się Klienta w Kancelarii,
 • Odbywa się to na podstawie pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza lub konsulat innego państwa. Osoby przebywające stale za granicą reprezentujemy również przy zawieraniu w Polsce umów, np. darowizny, sprzedaży, rozdzielności majątkowej.

Rzeszów - konsultacja