Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

sprawy cywilne


Zespół prawników Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i postępowań sądowych. Oprócz spraw odszkodowawczych, spadkowych czy rodzinnych oferujemy pomoc min w zakresie:

 • ochrony dóbr osobistych,
 • opiniowania i redagowania umów, oświadczeń, dokumentów,
 • dochodzenia roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • regulowania stanu prawnego nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku, działu spadku,
 • ochrony własności,
 • ochrony posiadania,
 • spraw wieczystoksiegowych,
 • windykacji należności,
 • postępowań egzekucyjnych,
 • reprezentowania klientów we wszelkiego rodzaju sprawach przed sądami cywilnymi.