Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

stwierdzenie nieważności małżeństwa

(przed sądami kościelnymi)


Oferujemy fachową i kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W obszarze tym Kancelarię reprezentuje apl. adw. Agnieszka Kluz, która posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego, uprawniający do występowania w procesach małżeńskich przed sądami kościelnymi.

Zakres usług obejmuje między innymi:

  • konsultacje w zakresie określenia przyczyny nieważności małżeństwa,
  • porady prawne,
  • sporządzanie skargi powodowej,
  • reprezentacja strony pozwanej – przygotowywanie odpowiedzi na skargę wniesioną przez stronę powodową oraz sporządzanie skargi wzajemnej,
  • pomoc w sporządzaniu wszystkich pism procesowych,
  • sporządzenie prośby o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa.

Rzeszów - konsultacja