Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

rynek muzyczny


Kancelaria od wielu lat zapewnia kompleksowe wsparcie prawne dla wszystkich podmiotów sektora branży muzycznej, doradzając zarówno indywidualnym twórcom i artystom, jak i producentom muzycznym, agencjom impresariatu i menadżerom, a także organizatorom wydarzeń artystycznych i podmiotom korzystającym z utworów słowno-muzycznych.

Nasze doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na rynku muzycznym obejmuje:

  • tworzenie i opiniowanie umów w zakresie działalności koncertowej czołowych polskich artystów (m.in. Anna Wyszkoni, Lady Pank, Piotr Cugowski, Kowalska, Małgorzata Ostrowska, zespół Bracia, Krzysztof Cugowski, Michał Szpak, Bass Astral),
  • negocjowanie i obsługa umów dotyczących udziału artystów w programach rozrywkowych (m.in. Voice of Poland, Szansa na Sukces, Taniec z Gwiazdami, MTV Unplugged, festiwale w Sopocie i Opolu), współpraca ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi,
  • obsługę kontraktów fonograficznych na wszystkich szczeblach produkcji muzycznej, m.in. tworzenie umów z artystami wykonawcami i producentami, umów licencyjnych i wydawniczych, umów o produkcję teledysków,
  • negocjowanie i opiniowanie umów o wykorzystanie utworów muzycznych w utworach audiowizualnych (m.in. filmach, serialach, reklamach),
  • doradztwo oraz współtworzenie regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług dla platform i serwisów streamingach,
  • prowadzenie negocjacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (Stowarzyszenie ZAiKS, STOART, ZPAW, ZPAV, SFP-ZAPA i in.), w sprawach licencji i tantiem autorskich oraz wykonawczych,
  • doradztwo w sprawach dotyczących promocji i reklamy w działalności artystycznej, w tym opiniowanie i przygotowywanie kontraktów reklamowych, umów o korzystanie z wizerunku,
  • reprezentacji w karnych i cywilnych postępowaniach związanych z naruszaniem praw do twórczości muzycznej.

Wrocław - konsultacja