Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

przedsiębiorczość i inwestycje


Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa handlowego, zapewniając obsługę prawną obejmującą w szczególności:

 • pomoc prawną w bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorców,
 • zakładanie spółek prawa handlowego,
 • rejestrację podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszanie zmian w rejestrze,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjowaniu warunków i zawieraniu umów w obrocie gospodarczym,
 • windykację wierzytelności i nadzór nad postępowaniami komorniczymi,
 • udzielania porad prawnych dotyczących inwestycji budowlanych,
 • negocjacji, opiniowania i sporządzania wszelkiego rodzaju projektów umów występujących w procesie budowlanym (z inwestorami, wykonawcami, projektantami, podwykonawcami i pracownikami),
 • rozwiązywania trudności, problemów prawnych i sporów występujących na etapie realizacji procesu budowlanego, w tym związanych z niewykonaniem i nienależytym wykonaniem robót budowlanych, oraz sankcji z tym związanych,
 • reprezentowania Klienta przed Urzędami i Sądami we wszelkich sprawach związanych z procesem budowlanym,
 • prowadzenia stałej obsługi prawnej Przedsiębiorstw Budowlanych.