Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

dane osobowe


Prawnicy naszej kancelarii zapewniają kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dzięki szerokiej wiedzy i bogatemu doświadczeniu efektywnie wspieramy podmioty sektora prywatnego, jak i publicznego w spełnianiu wymagań określonych m.in. unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych (RODO/GDPR).

Zakres usług świadczonych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych obejmuje m.in.:

  • kompleksowy audyt w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania;
  • opracowanie dokumentacji niezbędnej dla zgodnego z prawem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, w tym klauzul o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, rejestru czynności przetwarzania i kategorii przetwarzania w charakterze podmiotu przetwarzającego, rejestrów incydentów, oświadczeń w ramach tzw. obowiązku informacyjnego,
  • tworzenie i negocjowanie umów dot. danych osobowych, m.in.umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, umów o współadministrowaniu oraz odpowiednich klauzul umownych dot. zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych,
  • tworzenie polityki ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych, spersonalizowanych pod kątem działalności klienta,
  • zapewnienie wsparcia w procesach analizy ryzyka w kontekście planowanych operacji przetwarzania danych osobowych,
  • reprezentacja w postępowaniach związanych z naruszeniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych doradzaliśmy m.in. instytucjom kultury, stowarzyszeniom, firmom z sektora IT, instytucjom oświatowym, a także przedsiębiorcom prowadzącym sklepy internetowe.

Organizujemy także indywidulane lub grupowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, które pozwalają uczestnikom na sprawne przyswojenie wiedzy o kluczowych obowiązkach i powinnościach wynikających z przepisów RODO.

Wrocław - konsultacja