Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

administracja i samorząd


Zajmujemy się kompleksową obsługą spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego tj. min. prawa samorządu terytorialnego, mieszkaniowego, budowlanego, medycznego, oświatowego, zagospodarowania przestrzennego, transportowego, etc. Prowadzimy obsługę administracyjno-prawną zarówno Klientów Indywidualnych, jak i Jednostek Organizacyjnych w tym Przedsiębiorców, Związków, Stowarzyszeń, Spółdzielni, Wspólnot, Spółek, a także Gmin, Powiatów, Samorządów Województw, oraz Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w tym Jednostek Oświatowych, Instytucji Kultury, oraz Spółek Komunalnych.

W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje usługi prawne w szczególności w kwestiach:

  • udzielania porad,
  • sporządzania opinii prawnych, kontraktów, porozumień administracyjno-prawnych, umów, wniosków, odwołań etc.,
  • kompleksowej reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • profesjonalnego prowadzenia negocjacji min. z Urzędami i innymi Podmiotami według potrzeb Klienta,
  • udzielania pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
  • kompleksowej obsługi prawnej w zakresie procesu budowlanego.

W tym obszarze Kancelarię reprezentuje adwokat Marcin Orzechowski, który posiada wieloletnie doświadczenie administracyjno-prawne, w szczególności w zakresie wykonywania bieżącej obsługi prawnej min. szeregu Urzędów, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Rad Gmin i Miast, Jednostek Oświatowych, Instytucji Kultury, oraz Związków, Przedsiębiorców i Spółek Komunalnych.