-->
Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

Odszkodowania za wypadek
komunikacyjny|wypadek przy pracy|błąd w sztuce|Rzeszów


Pomagamy uzyskiwać odszkodowania w postępowaniach sądowych. Reprezentujemy klientów zarówno w mieście Rzeszów, jak i po uzgodnieniu - w innych częściach Polski. Reprezentujemy również poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń. Odszkodowania to jedna z wiodących specjalizacji prawników naszej kancelarii. Dotychczas kancelaria reprezentowała ponad 2500 osób poszkodowanych w postępowaniach sądowych w sprawach odszkodowawczych.

Pomagamy uzyskiwać:

 • odszkodowania za wypadek komunikacyjny tj.:
 • -wypadek drogowy
  -wypadek lotniczy
 • odszkodowania za wypadek przy pracy,
 • odszkodowania za błąd w sztuce medycznej,
 • odszkodowania za niewykonanie umowy,
 • a także odszkodowania na podstawie dobrowolnych umów ubezpieczenia i z tytułu czynów niedozwolonych.

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym.

Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej),
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich,
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.

Rzeszów - konsultacja