Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

polityka prywatności


Celem niniejszej polityki jest przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także objaśnienie w jaki sposób strona internetowa www.lassota.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczek).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKACKA LASSOTA I PARTNERZY z siedzibą w Rzeszowie (35-329) przy ul. Krzyżanowskiego 8/3 i oddziałem we Wrocławiu (50-414) przy ul. Krasińskiego 1/900 („Kancelaria”).

2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

W ramach prowadzonej działalności zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe:

2.1. w celu zawarcia lub wykonania umów z Państwem – naszymi Klientami w ramach świadczonych usług prawnych oraz innymi podmiotami, które współpracują z Kancelarią, na podstawie art. 6 lit. b lub c RODO [1] ;

2.2. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią, na podstawie art. 6 lit. b RODO;

2.3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1lit f RODO) w celu:

a) kontaktu z Państwem, w tymza pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Kancelarii, a także drogą telefoniczną oraz mailową,

b) w celu dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników poprzez używanie plików cookies,

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umów z Państwem oraz w celach kontaktowych na zasadzie dobrowolności. Jednak odmowa ich podania lub też żądnie ich usunięcia wiązać się będzie z niezrealizowaniem przez nas wybranych przez Państwa usług prawnych. W przypadku rekrutacji nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na zasadzie dobrowolności zbierane są również dane w ramach plików cookies, przy czym ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej Kancelarii.

4. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

4.1. przez okres świadczenia dla Państwa usług prawnych, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości),

4.2. przez cały okres trwania procesu rekrutacji, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, a następnie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń; w przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych – do momentu wycofania zgody,

4.3. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów wykonywanych przez Kancelarię jako administratora danych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4.4. do czasu wniesienia przez Państwa usprawiedliwionego sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych zbieranych poprzez pliki cookies.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Kancelaria, tj. dostawcom usług IT orazksięgowych, a także współpracującym z nami kancelariom prawnym i adwokatom w zakresie zleconych czynności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanym nam danym osobowym, zobowiązujemy podmioty z nami współpracujące do przetwarzania Państwa danych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w tym RODO.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

6.1. prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych;

6.2. prawo do sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych;

6.3. prawo do usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa;

6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny;

6.5. prawo wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą

6.6. prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;

6.7. prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane ?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownicy przeglądają zawartość naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa lassota.pl używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz analizy statystyk odwiedzin.

W związku z używaniem plików cookies przechowujemy następujące dane: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika), nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony lassota.pl nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego, z którego Państwo korzystacie.

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną www. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania stroną www. Na podstawie cookies mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.

8. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adresy wskazane na stronie lassota.pl[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).