Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

promocja i reklama


Prawnicy naszej kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa reklamy ipromocji, wspierając podmioty tworzące materiały i kampanie reklamowe, jak również prowadząc całościową obsługę prawną działań marketingowych we współpracy z przedstawicielami różnych branż i sektorów na rynku (m.in. producentów z branży spożywczej i budowlanej, organizatorów festiwali i wydarzeń kulturalnych, kin, instytucji kultury).

Usługi kancelarii w kwestiach prawnych dotyczących reklamy i promocji to m.in.:

  • opracowywanie umów o stworzenie lub wykorzystanie utworów w materiałach reklamowych, w tym umów o korzystanie z utworów muzycznych, graficznych, wizerunku,
  • tworzenie i opiniowanie regulaminów i warunków świadczenia usług dotyczących realizacji kampanii promocyjnych, a także umów sponsoringowych, w tym umów barterowych,
  • doradztwo prawne w sprawach związanych z korzystaniem z materiałów pochodzących z baz multimediów, w tym opiniowanie warunków licencyjnych treści stock’owych i analiza ryzyka w tym zakresie,
  • opiniowanie kampanii reklamowych i akcji promocyjnych pod względem ich zgodności z prawem, w tym w zakresie ograniczeń dotyczących reklamy alkoholu oraz loterii,
  • wsparcie prawne w zakresie prowadzenia konkursów i loterii promocyjnych, w tym organizacji gier hazardowych,
  • reprezentacja w sporach dotyczących działań reklamowych mogących naruszać uczciwą konkurencje, m.in. reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej,
  • doradztwo w zagadnieniach prawnych dot. mailingu, kampanii w mediach społecznościowych oraz marketingu zautomatyzowanego, w tym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych (RODO).

Wrocław - konsultacja