Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

prawo autorskie i prawa pokrewne


Doradztwo w sprawach związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi stanowi jeden z wiodących przedmiotów działalności naszej kancelarii. Wieloletnie, bogate doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają naszym prawnikom efektywnie doradzać we wszystkich aspektach związanych z prawami do utworów i przedmiotów praw pokrewnych dla szerokiego spektrum twórców i przedstawicieli branż kreatywnych.

Doświadczenie kancelarii w tej dziedzinie prawa obejmuje m.in.:

  • doradztwo w sprawach dotyczących przesłanek ochrony prawnoautorskiej i wyboru optymalnej drogi ochrony twórczości i jej komercjalizacji,
  • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o korzystanie z przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, w tym umów wydawniczych, koncertowych, fonograficznych, produkcji filmowej, po utwory architektoniczne, itd.,
  • konsultowanie możliwości korzystania z cudzych utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego i publicznego (m.in. prawo cytatu, prawo przedruku, utwory osierocone),
  • reprezentację klientów w stosunkach z organizacjami zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi , w tym negocjowanie stawek tantiem i warunków umów licencyjnych,
  • wsparcie prawne w inwestycjach związanych z  tworzeniem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w  tym doradztwo w  zakresie prawidłowego sposobu nabycia praw wyłącznych,
  • reprezentację w sporach sądowych i procesach karnych, które obejmują naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych.

W sprawach dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych prawnicy naszej kancelarii zapewniają stałą obsługę prawną dla licznych instytucji kultury, w tym muzeów, galerii i ośrodków dokumentacji, a także dla podmiotów z branży wydawniczej, agencji managementu i producentów filmowych. Doradzaliśmy także agencjom reklamowym, producentom muzycznym, uczelniom wyższym biurom architektonicznym twórcom oprogramowania i gier komputerowych oraz indywidualnym artystom (grafikom, malarzom, muzykom, reżyserom, scenarzystom, pisarzom, fotografom itd.).

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą również zamknięte szkolenia dedykowane podmiotom, które w swojej działalności mają styczność z prawem autorskim i prawami pokrewnymi, dostosowane do potrzeb klienta i charakteru jego działalności (np. wydawnictwa, instytucje kultury, biura architektoniczne, agencje kreatywne).

Wrocław - konsultacja