Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa prawna zamówień publicznych i przetargów to jedna z głównych specjalizacji Kancelarii. Oferujemy doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych oraz pełną obsługę prawną zamawiających i wykonawców. 

Prowadzimy między innymi takie sprawy jak: 

  • obsługa prawna zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • dokumentowanie postępowań; 
  • reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
  • doradztwo i obsługa prawna wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu;
  • wykonanie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych.

Doradzamy jak fachowo przeprowadzić proces zamówienia publicznego oraz jak wziąć udział w zamówieniu publicznym, gwarantując skuteczne i efektywne działanie każdego podmiotu. 

Prawnicy ds. zamówień publicznych z naszej Kancelarii, brali udział między innymi w:

  • obsłudze inwestycji budowy Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie w zakresie organizacji konkursu architektonicznego i udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i wyłonienie inwestora zastępczego dla inwestycji oraz w zakresie bieżącego nadzorowania realizacji inwestycji;
  • nadzorowaniu wykonania umowy o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego przez Claudio Nardi Architects w związku z budową siedziby Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK).

Partner kancelarii, adwokat Marcin Lassota, zdobył tytuł naukowy Magister Legum (LL.M.) na Johannes Gutenberg Universität w Moguncji w Niemczech. Tematem pracy było niemieckie i europejskie prawo zamówień publicznych.

Prawnicy Kancelarii biorą udział w:

  • stałej obsłudze samorządowych instytucji kultury jako zamawiających (udzielanie zamówień publicznych);
  • stałej obsłudze wykonawców z branży IT  (pozyskiwanie zamówień publicznych) oraz biur architektonicznych (udział w konkursach architektonicznych).

Zamówienia publiczne – kontakt: