Prawo filmowe

Kancelaria aktywnie współpracuje z podmiotami z branży filmowej. Doświadczenie kancelarii obejmuje m.in.:

 • Wsparcie prawne od 2014 roku kin zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych na zlecenie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego oraz projektów realizowanych wspólnie przez zrzeszone w sieci kina, m.in. w zakresie:
  • ustalania/negocjowania zasad dystrybucji kinowej dla kin na terenie całej Polski,
  • uczestniczenia w procesach konsultacji społecznych Programów Operacyjnych PISF,
  • reprezentowania kin wobec organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi,
  • ustalania zasad współpracy z brokerami reklamowymi,
  • reprezentowania kin w postępowaniach dotyczących ustalenia tabel wynagrodzeń dla wyświetleń kinowych,
  • opiniowania projektów wspólnych dla kin,
  • szkoleń prawnych dla kiniarzy.
 • Reprezentowanie kin niezależnych jako arbiter w Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Reprezentowanie kilkuset kin w całej Polsce w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
 • Stała współpraca w zakresie obsługi prawnej Stowarzyszenia Kin Studyjnych
 • Obsługę prawną Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie oraz Krakowskiej Komisji Filmowej działających w ramach Krakowskiego Biura Festiwalowego, w szczególności w zakresie opracowywania regulaminów na wspieranie produkcji filmowej oraz umów produkcyjnych i koprodukcyjnych, w tym na koprodukcje międzynarodowe.
 • Stałą współpracę z producentami, koproducentami filmowymi i telewizyjnymi oraz twórcami m.in. w zakresie następujących projektów – filmów: Zimna wojna, Botox, Najlepszy, Kobiety Mafii, Listy do M3, Pitbull, Pitbull Niebezpieczne Kobiety, Planeta Singli, Służby Specjalne, Pomiędzy słowami, Chemia, Ziarno prawdy, Listy do M. 2, Będziesz Legendą Człowieku, Uwikłanie, Crulic – Droga na drugą stronę, Zabójca z lubieżności, Wydział 5, Strefa nagości, Mały palec, serial Wataha, Druga Szansa, Kantor) w szczególności w zakresie przygotowania i konsultacji umów dotyczących produkcji filmowej, m.in. z producentami, koproducentami, inwestorami, nadawcami, dystrybutorami, sponsorami, wykonawcami i twórcami, analizy wniosków do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 • Współpracę przy procesach Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko nadawcom kablowym w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia.

Kontakt w sprawach z zakresu prawa filmowego: