Prawo filmowe

Kancelaria aktywnie współpracuje z podmiotami z branży filmowej. Doświadczenie kancelarii obejmuje m.in.:

 • Wsparcie prawne kin zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych na zlecenie Filmoteki Narodowej oraz projektów realizowanych wspólnie przez zrzeszone w sieci kina, m.in. w zakresie:
  • ustalania/negocjowania zasad dystrybucji kinowej dla kin na terenie całej Polski,
  • uczestniczenia w procesach konsultacji społecznych Programów Operacyjnych PISF,
  • reprezentowania kin wobec organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi,
  • ustalania zasad współpracy z brokerami reklamowymi,
  • reprezentowania kin w postępowaniach dotyczących ustalenia tabel wynagrodzeń dla wyświetleń kinowych,
  • opiniowania projektów wspólnych dla kin,
  • szkoleń prawnych dla kiniarzy.
 • Obsługę prawną Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie oraz Krakowskiej Komisji Filmowej działających w ramach Krakowskiego Biura Festiwalowego, w szczególności w zakresie opracowywania regulaminów na wspieranie produkcji filmowej oraz umów produkcyjnych i koprodukcyjnych, w tym na koprodukcje międzynarodowe.
 • Stałą współpracę z producentami i koproducentami filmowymi oraz telewizyjnymi (m.in. w zakresie następujących projektów – filmów: Pitbull, Pitbull Niebezpieczne Kobiety, Planeta Singli, Służby Specjalne, Chemia, Ziarno prawdy, Listy do M. 2, Będziesz Legendą Człowieku, Uwikłanie, Crulic – Droga na drugą stronę, Zabójca z lubieżności, Wydział 5, Strefa nagości, Mały palec, serial Wataha, Druga Szansa, Kantor) w szczególności w zakresie przygotowania i konsultacji umów dotyczących produkcji filmowej, m.in. z producentami, koproducentami, inwestorami, nadawcami, dystrybutorami, sponsorami, wykonawcami i twórcami, analizy wniosków do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 • Współpracę przy procesach Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko nadawcom kablowym w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia.

Kontakt w sprawach z zakresu prawa filmowego: