Odszkodowania

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych oraz reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń, to jedna z wiodących specjalizacji prawników kancelarii.

Pomagamy uzyskiwać:

 • odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe);
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy;
 • odszkodowania z umów ubezpieczeń;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania umów.

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym.

Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej);
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich;
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu;
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej;
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.

Pomoc prawna w sprawach z zakresu odszkodowań w poszczególnych miastach: