Własność przemysłowa

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów w zakresie prawa własności przemysłowej – znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków. Ochrona własności przemysłowej prowadzona jest przez prawników naszej Kancelarii fachowo i skutecznie. Przygotowujemy zgłoszenia rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zarówno w procedurach polskich, międzynarodowych, jak i wspólnotowych. Kancelaria prawna reprezentuje Klientów w sporach sądowych czy procesach karnych, które obejmują naruszenie praw wyłącznych własności przemysłowej. 

Do tej pory prawnicy Kancelarii uczestniczyli w wielu sprawach, w których ochrona prawa własności przemysłowej była nadrzędna. Między innymi, reprezentowali klientów w działaniach mających na celu ochronę wzorów wspólnotowych oraz dochodzenia roszczeń na podstawie tymczasowej ochrony krajowej oznaczeń geograficznych do czasu uzyskania ochrony w prawie wspólnotowym jako chronione oznaczenie geograficzne.

Ochrona własności przemysłowej – kontakt z prawnikami: