Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prawo autorskie należy do specjalizacji zawodowej Partnerów Kancelarii, a w szczególności adwokata Joanny Lassotyadwokata Marcina Lassoty. Bogate doświadczenie zawodowe w tym zakresie jest wzbogacone poprzez zdobyte za granicą specjalistyczne wykształcenie i praktykę.

Kancelaria Adwokacka LASSOTA I PARTNERZY świadczy usługi na rzecz podmiotów, w których działalności prawo autorskie odgrywa kluczową rolę, jak instytucje kultury, w tym muzea, galerie, ośrodki dokumentacji, ośrodki kultury, a także takich jak organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi, wydawcy, producenci filmowi i telewizyjni, stacje radiowe i telewizyjne, szkoły wyższe, instytucje naukowe.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze i reprezentacji  podmiotów działających na rynku wydawniczym w sporach sądowych.

Od 2005 r. Kancelaria prowadzi regularnie otwarte konferencje dotyczące problematyki własności intelektualnej oraz specjalistyczne szkolenia z prawa autorskiego dla przedstawicieli branży wydawniczej we współpracy z wydawnictwem Biblioteką Analiz sp. z o.o. Szkolenia z prawa autorskiego realizowane są zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej.

Kancelaria Adwokacka LASSOTA I PARTNERZY reprezentuje podmioty polskie i zagraniczne w postępowaniach sądowych (karnych oraz cywilnych) dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich oraz praw pokrewnych. Adwokat Joanna Lassota jest pełnomocnikiem Rządu Kraju Bawarii w procesach sądowych na terenie Polski dotyczących zakazu publikacji „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, a bazujących na naruszeniu praw autorskich do danej publikacji.

Prawnicy kancelarii udzielają porad prawnych i reprezentują Klientów również  w takich obszarach jak:

 • prawo autorskie w Internecie;
 • prawo prasowe;
 • ochrona praw autorskich;
 • prawa pokrewne;
 • prawo autorskie osobiste i majątkowe;
 • prawa autorskie zależne.

Naszymi Klientami w zakresie problematyki prawa autorskiego byli dotychczas m.in.:

 • Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Biuro Festiwalowe IMPART 2016
 • Strefa Kultury Wrocław
 • Edra Urban & Partner 
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Opera Wrocławska
 • Stowarzyszenie KIn Studyjncyh
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego
 • Krakowskie Biuro Festiwalowe w zakresie wsparcia prawnego imprez artystycznych, jak festiwale muzyczne, filmowe, teatralne, literackie, festiwale sztuk wizualnych, koncerty, przedstawienia, pokazy, wystawy, konkursy, konferencje itp.,  w tym wiele największych tego typu imprez w Polsce;  w ramach współpracy m.in. przygotowujemy i konsultujemy umowy, w tym umowy z artystami, twórcami, orkiestrami, zespołami muzycznymi, umowy z mediami, umowy na produkcje telewizyjne i radiowe, umowy sponsoringowe, umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, umowy z podwykonawcami;
 • Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie oraz Krakowska Komisja Filmowa działających w ramach Krakowskiego Biura Festiwalowego; obsługa  obejmowała w szczególności opracowanie regulaminów na wspieranie produkcji filmowej, opracowanie umów koprodukcyjnych, konsultowanie umów na koprodukcje międzynarodowe, analizę wniosków do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przygotowanie lub konsultację umów dotyczących produkcji filmowej m.in. z producentami, koproducentami, inwestorami, nadawcami, dystrybutorami, wykonawcami i twórcami;
 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” (od 2004 roku) w zakresie kompleksowego wsparcia działania instytucji  w obszarze organizacji wystaw, publikacji wydawnictw, produkcji fonograficznej i wideograficznej, działalności archiwalnej oraz digitalizacji i udostępniania zbiorów, a także prowadzenia inwestycji budowy nowej siedziby oraz Muzeum Tadeusza Kantora;
 • Związek Artystów Wykonawców STOART (od 2004 roku) prowadząc doradztwo prawne i reprezentację w postępowaniach sadowych w zakresie działalności tej organizacji zbiorowego zarządu prawami pokrewnymi na terenie województw południowo-wschodnich;
 • Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w zakresie opiniowania wzorów umów oraz korzystania ze zbiorów muzealnych;
 • Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku;
 • Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta;
 • Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie.

Reprezentujemy ponadto indywidualnych twórców i wykonawców w sporach z organizacjami zbiorowego zarządu, np. ZAiKS,

Kancelaria m.in. opiniowała projekty dotyczące digitalizacji zbiorów muzealnych i ich udostępnienia on-line oraz zasad świadczenia usług e-learingu.

Istotnym segmentem działalności jest świadczenie usług prawnych podmiotom działającym na rynku medialnym, w tym na rzecz wydawców prasy, stacji radiowych oraz telewizyjnych, a także udział przy realizacji produkcji fonograficznych i wideograficznych.

Kontakt w sprawach z zakresu prawa autorskiego: