Prawo konkurencji

Doświadczenie zawodowe prawników Kancelarii w dziedzinie prawa konkurencji obejmuje takie obszary jak:

  • doradztwo i reprezentacja w sporach sądowych w zakresie prawa antymonopolowego (porozumienia ograniczające konkurencję, fuzje, nadużywanie pozycji dominującej);
  • prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji i zagadnienia z tym związane  (w tym kwestie nieuczciwej lub zakazanej reklamy, stosowania wprowadzających w błąd oznaczeń firmy, produktu, naśladownictwa produktów).

Prawnicy Kancelarii uczestniczą również w sporach dotyczących ochrony praw konsumentów w tym w zakresie umów zawieranych na odległość. Realizowana przez kancelarię pomoc prawna  – ochrona praw konsumentów – kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Adwokat Marcin Lassota jest współautorem poświęconego polskiemu prawu rozdziału niemieckojęzycznego komentarza do niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – F. Ekey, D. Kippel, J. Kotthoff, A. Meckel, G. Plaß, Heidelberger Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Wyd. 2, Wydawnictwo C.F. Müller, Heidelberg 2004.

Kontakt w sprawach obejmujących prawo konkurencji: