Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych. Prowadzimy pomoc prawną w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie, regulaminy pracy i wynagradzania  oraz umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w zakresie prawa własności intelektualnej doradzamy oraz przygotowujemy również umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich w pełni zabezpieczające interesy autora oraz osoby nabywającej prawa autorskie.

Adwokaci specjalizujący się w prawie pracy reprezentować mogą zarówno pracodawcę, jak i pracownika w zakresie spraw takich jak:

  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. spory  o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności);
  • spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy – (m.in. stosowanie kar porządkowych, spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty);
  • spory i sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje, dyżury lekarskie) ;
  • odszkodowania za wypadki przy pracy – pomoc prawna i reprezentowanie strony;
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw;
  • zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.

Każdy prawnik specjalizujący się w prawie pracy w Kancelarii jest w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo oraz pomoc prawną w całym spektrum problematyki prawa pracy.

Prawo pracy – kontakt w sprawach z zakresu prawa pracy w poszczególnych miastach: