Przejdź do treści

Wniosek o IP Scan przez platformę EUIPO już dostępny w Polsce! 

  EUIPO finansuje nową usługę dla przedsiębiorców.

  IP Scan w ramach programu SME FUND – co to jest?

  Od 2 kwietnia 2024 roku w Polsce można skorzystać z usługi IP Scan, która pozwoli przedsiębiorcom
  na identyfikację poziomu ochrony własności intelektualnej w firmie. Usługa IP Scan jest częścią
  programu SME Fund (Fundusz dla MŚP), który zapewnia dofinansowanie na zgłoszenia znaków
  towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków.

  Dla kogo IP Scan?

  Usługa skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, czyli do mikro, małego i średniego
  przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są ochroną własności intelektualnej w ramach prowadzonego
  przez siebie przedsiębiorstwa. Szczegółowe kryteria wskazaliśmy poniżej.

  Na czym polega IP scanowanie?

  Usługa IP Scan ma pomóc przedsiębiorcom zidentyfikować posiadane zasoby w zakresie własności
  intelektualnej oraz wskazać możliwości ich wykorzystania w celu generowania większych zysków w
  firmie. Badanie może się okazać przydatne pod kątem dalszego rozwijania przedsiębiorstwa w
  zakresie zabezpieczenia przedmiotów własności intelektualnej przed konkurencją. Co więcej, usługa
  IP Scan ma także uświadomić przedsiębiorcom ewentualne ryzyka dotyczące dokonywanych
  naruszeń własności intelektualnej oraz pomóc zrozumieć, jak sobie z nim radzić, w tym za
  pośrednictwem zawierania odpowiednich klauzule w umowach.

  Jak aplikować?

  Przedsiębiorca zainteresowany usługą IP Scan – celem otrzymania dofinansowania – składa wniosek
  online za pomocą platformy EUIPO. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, przedsiębiorca zgłasza chęć
  skorzystania z usługi do Urzędu Patentowego RP na adres email: ipscan@uprp.gov.pl. Ostatnim
  krokiem jest wybór wykonawcy spośród dostępnych na stronie uprp.gov.pl.

  Wśród tych wykonawców są adwokatki naszej kancelarii:

  adwokat Joanna Lassota, jak i adwokat Maja Jankowska, które ukończyły dwustopniowe szkolenie i uzyskały certyfikaty potwierdzające możliwość świadczenia tej usługi.

  Raport eksperta

  Zwieńczeniem usługi IP Scan jest raport przygotowany przez eksperta specjalizującego się w prawie
  własności intelektualnej. Raport będzie zawierał informacje i rekomendacje dotyczące ochrony praw
  własności intelektualnej, takich jak znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki czy tajemnica
  przedsiębiorstwa. Raport będzie stanowił cenną wskazówkę, co do dalszych działań względem
  przykładowo zawierania stosownych umów, złożenia wniosków o rejestrację, czy zaprzestania
  działań, które mogą skutkować naruszeniem praw podmiotów trzecich.

  Ile kosztuje ta usługa?

  Dofinansowanie aż do 90%!

  Cena usługi IP Scan jest ustalana między przedsiębiorcą a wykonawcą, natomiast dofinansowanie
  wynosi 90% uzgodnionej ceny usługi, jednak nie więcej niż 630 euro. Kwoty te nie zawierają podatku.
  Zapłacony podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, objętym dofinansowaniem.
  Dlaczego warto skorzystać z IP Scan?
  Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że własność intelektualna jest wartością firmy.
  Korzystając z usługi IP Scan, przedsiębiorą może uzyskać cenne wskazówki co do zarządzania
  własnością intelektualną w swojej firmie, a dodatkowo zyskać strategię własności intelektualnej.