Szkolenia dla instytucji kultury

Chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami kultury oraz podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w całej Polsce. Przygotowaliśmy serię szkoleń, które pozwolą uzupełnić i uporządkować najważniejsze zagadnienia, udzielą odpowiedzi na najczęstsze pytania oraz pozwolą uniknąć typowych błędów, a w konsekwencji także procesów sądowych.

TEMATYKA SZKOLEŃ

szkolenie A: umowy – zasady prawa autorskiego
Jak instytucje kultury powinny konstruować zapisy dotyczące praw autorskich, praw pokrewnych i wykorzystania wizerunku? Czyją zgodę trzeba uzyskać, a kiedy zgoda nie jest konieczna?
Jak prawidłowo konstruować umowy w instytucjach kultury? Jakie są istotne postanowienia umowne? Jak unikać typowych błędów?

szkolenie B: umowy – zasady prawa cywilnego i podatkowego
Jak prawidłowo konstruować umowy w instytucjach kultury? Jakie są istotne postanowienia umowne? Jak unikać typowych błędów?

szkolenie C: zamówienia publiczne w instytucjach kultury
Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie? Jaki tryb wybrać i jak dokumentować postępowania? Kiedy instytucja kultury może udzielić zamówienia z wolnej ręki lub poniżej progu?

Szkolenia A, B i C tworzą cykl ABC umów w instytucjach kultury.

szkolenie D: dane osobowe w instytucjach kultury
Jak prawidłowo zbierać i wykorzystywać dane osobowe? Kiedy do przetwarzania danych osobowych potrzebna jest zgoda? Jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane?

szkolenie E: sponsoring, promocja, konkursy i loterie
Co jest dozwolone w działaniach promocyjnych? Jak rozliczać świadczenia reklamowe i sponsoringowe? Jak organizować konkursy i loterie?

Planowane jest rozwijanie cyklu o kolejne szkolenia.

Kontakt w sprawach szkoleń z prawa autorskiego: