Dane osobowe (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE wejdą do bezpośredniego stosowania przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych zwanego potocznie RODO.
Przepisy zawarte w RODO wprowadzają duże zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, nakładając nowe obowiązki na administratorów danych i podmioty przetwarzające dane osobowe, wprowadzając podejście oparte na ryzyku, jak również zaostrzając odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (kary administracyjne do 20 mln euro).

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania, które mają na celu przygotować uczestników do wdrożenia wymogów określonych w RODO i przepisach krajowych.