Dane osobowe (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE wejdą do bezpośredniego stosowania przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, zwanego potocznie RODO.

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania, które mają na celu przygotować uczestników do wdrożenia wymogów określonych w RODO i przepisach krajowych.

Tematyka omawiana w trakcie szkolenia obejmuje m.in

  • zasady przetwarzania danych osobowych według RODO
  • nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
  • analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • umowa o powierzenie danych i nowe obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
  • rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych

Kontakt w sprawach szkoleń z ochrony danych osobowych: