Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)


Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE weszły do bezpośredniego stosowania przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, zwanego potocznie RODO.

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania, które mają na celu przygotować uczestników do wdrożenia wymogów określonych w RODO i przepisach krajowych.

Tematyka omawiana w trakcie szkolenia obejmuje m.in

  • zasady przetwarzania danych osobowych według RODO,
  • nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane,
  • analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • umowa o powierzenie danych i nowe obowiązki podmiotu przetwarzającego dane,
  • rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych,
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych.

Wrocław - konsultacja