Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

Maja Jankowska


adwokat

Od 2019 r. aplikantka adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, broniąc pracę magisterską na temat umów dystrybucyjnych zawieranych pomiędzy kinem a dystrybutorem. Jest również absolwentką kierunku filmoznawstwo i nowe media w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, który zakończyła obroną pracy pt . W Królestwie Smoka - analiza bhutańskiej kinematografii na wybranych przykładach

W 2021 roku ukończyła Szkołę Praw Własności Intelektualnej organizowaną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z m. in. w zakresie prawa cywilnego kancelarią prawną Szmyrka Nawrat & Wspólnicy oraz w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych, z Kancelarią Radcy Prawnego Marka Wińskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego oraz znaków towarowych.

aplikant Maja Jankowska
Maja Jankowska

adwokat

[email protected]

Wrocław