Rzeszów: Krzyżanowskiego 8/3 Wrocław: Krasińskiego 1/900
Rzeszów: 17 850 60 77 Wrocław: 71 727 72 21 ENPL |

Joanna Lassota


adwokat

Adwokat. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN. Od 2002 r. partner w Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy. Kierowała biurem w Krakowie, obecnie kieruje oddziałem Kancelarii we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie prawa własności intelektualnej to przede wszystkim obsługa prawna i reprezentowanie w postępowaniach sądowych takich podmiotów jak organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, stowarzyszenia twórców i artystów wykonawców, instytucje kultury, wydawnictwa, producenci filmowi i telewizyjni, stacje telewizyjne i radiowe, agencje reklamowe, firmy komputerowe i internetowe oraz indywidualni twórcy i artyści wykonawcy.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997). Pracę magisterską pt. Pierwotne nabycie praw autorskich w systemie kontynentalnym i anglosaskim, przygotowała jako stypendystka japońskiej fundacji Rsyiochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, w ramach programu LL.M. of Intellectual Property na Londyńskim Uniwersytecie Queen Mary and Westfield College obejmującego kursy: International and Comparative Law of Copyright and Related Rights, International and Comparative Law of Trade Marks, Designs and Unfair Competition, Industrial & Intellectual Property Law. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności niematerialnej (D.E.A. de droit de creactions immaterielles) na Uniwersytecie Montepellier I we Francji (1998/1999), broniąc pracę dyplomową pt. Les noms de domaine et leur contentieux (Nazwy domen i spory ich dotyczące). Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży w kancelariach prawno-patentowych w Niemczech (1995) i Stanach Zjednoczonych (1996), jako współpracownik krakowskiej Kancelarii Prawnej Traple, Konarski i Podrecki s.c. a od 2002 r. jako partner Kancelarii Adwokackiej LASSOTA I PARTNERZY.

adwokat Joanna Lassota
Joanna Lassota

adwokat

[email protected]

Wrocław