Przejdź do treści

Czy warto zweryfikować swoje oznaczenie przed rejestracją znaku towarowego?

  Czy mój znak nadaje się do rejestracji? Czym jest badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego? Dlaczego warto najpierw zbadać swoje oznaczenie?

  Choć fraza „badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego” może brzmieć niezrozumiale, to zawsze powinno stanowić to pierwszy krok po podjęciu decyzji o objęciu ochroną swoich praw własności intelektualnej.

  O co chodzi w badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego?

  Badanie ma na celu weryfikację, czy złożenie wniosku o rejestrację naszego oznaczenia jako znaku towarowego ma szansę powodzenia. Dlaczego to takie istotne?

  Przede wszystkim chodzi o koszty i czas. Warto pamiętać, że Urząd Patentowy w przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego nie zwróci nam wniesionej opłaty administracyjnej. Co więcej, rozpoznanie zgłoszenia w przypadku wątpliwości ze strony urzędu trwa nawet kilka miesięcy. Szkoda byłoby po takim czasie dowiedzieć się, że nasze oznaczenie nie nadaje się do rejestracji.

  Zdolność odróżniająca znaku

  Istotą znaku towarowego jest identyfikacja produktów lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Pozwala to odróżnić te same produkty – przykładowo ubrania – oferowane przez różnych przedsiębiorców, a jednocześnie buduje relacje odbiorcy z marką oraz jej reputację.

  Oznaczenia opisowe – co do zasady – nie zostaną zarejestrowane jako znak towarowy, bowiem nie będą wiązały się z konkretnym podmiotem. Oznaczenia typu „Stylowe meble”, „Plants” (dla sklepu ogrodniczego), czy „Domki nad morzem” nie mają charakteru odróżniającego, a objęcie ich ochroną prowadziłoby do monopolizacji potocznych, powszechnych słów opisujących towary lub usługi.

  W przypadku zgłoszenia do rejestracji znaku pozbawionego zdolności odróżniającej, urząd patentowy odmówi udzielenia ochrony na takie oznaczenie.

  Zarejestrowane znaki towarowe

  Jeśli nasze oznaczenie przejdzie weryfikację zdolności odróżniającej przez Urząd Patentowy, następuje publikacja zgłoszenia w biuletynie oraz rozpoczyna się trzymiesięczny okres sprzeciwowy. Co to oznacza?

  W dużym uproszczeniu: podmiot, który pierwszy zarejestrował znak towarowy, ma prawo złożyć sprzeciw względem nowego zgłoszenia, jeśli uzna, że nowe oznaczenie jest zbyt podobne względem jego znaku i odnosi się do podobnych towarów i usług. Złożony sprzeciw nie tylko znacząco wydłuża postępowanie w sprawie rejestracji znaku towarowego, ale może je w ogóle uniemożliwić.

  Dlaczego istotnym jest, aby przed dokonaniem zgłoszenia swojego oznaczenia zweryfikować również potencjalne ryzyka związane z już zarejestrowanymi znakami towarowymi. Pozwala uniknąć to wielu nieprzyjemności, w tym start finansowych oraz wizerunkowych, gdyby konieczna byłaby nagła zmiana wizerunku firmy.


  Przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego warto wykonać badanie zdolności rejestrowej swojego oznaczenia. Zaletą jest oszczędność czasu i pieniędzy, które związane są z postępowaniem przed Urzędem Patentowym. Konsultacja ze specjalistą pozwala uniknąć zagrożeń oraz zauważyć potencjalne ryzyka.

  Bardziej opłaca się zmodyfikować swoje oznaczenie i uzyskać na nie prawo ochronne niż używać znaku, który nie ma zdolności odróżniającej lub – jeszcze gorzej – narusza prawa osób trzecich.