Jak stosować się do nowych obostrzeń covidowych?

Ile osób może być od 1 grudnia w sklepach, kinach, czy muzeach? Jak sprawdzać tych, których limity nie obowiązują? Czy rząd dał przedsiębiorcom jakieś nowe narzędzia do weryfikacji osób zaszczepionych w stosunku do 3 fali?

Od 1 grudnia do 17 grudnia wprowadzono nowe ograniczenia w związku z aktualną sytuacją epidemii. Zgodnie z ostatnią nowelizacją rozporządzenia zmniejszono dozwolone limity osób.

I tak od środy w muzeach czy sklepach może przebywać 1 osoba na 15 mkw (uprzednio na 10 mkw). Natomiast w kinach, teatrach czy operach maksymalne obłożenie wynosi 50% miejsc (uprzednio 75%).

Jak zweryfikować osoby zaszczepione?

Jak dotychczas zgodnie z rozporządzeniem do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Niestety, ustawodawca nadal nie wyposażył przedsiębiorców w jednoznaczne instrumenty prawne umożliwiające weryfikację tzw. paszportów covidowych.

Na chwilę obecną organizatorom wydarzeń i usługodawcom pozostaje liczyć wyłącznie na dobrą wolę uczestników, którzy dobrowolnie okażą swój paszport covidowy. Organizator nie ma podstawy prawnej do żądania udzielenia informacji o szczepieniu, ani zweryfikowania, czy podana przez uczestnika deklaracja o zaszczepieniu, jest prawdziwa. Co więcej, nie może on także przechowywać takich informacji na wypadek kontroli z sanepidu.

Jak dysponować miejscami przy ograniczeniach?

Zagadnienie wprowadzania ograniczeń dla osób niezaszczepionych jest kontrowersyjne, ważne jest zatem zadbanie o jasny przekaz dla klientów tak, by nie czuli się wykluczeni. O ile – na chwilę obecną bilety w zakresie 50% miejsc mogą być sprzedawane bez ograniczeń, tak ponad ten limit wejść mogą wyłącznie osoby zaszczepione. Jakie rozwiązania można stosować?

Można udostępnić do sprzedaży liczbę dopuszczalnych bez ograniczeń miejsc, natomiast po przekroczeniu limitu 50% wprowadzić możliwość zakupu biletów dla osób w pełni zaszczepionych tylko w kasach po okazaniu certyfikatu szczepienia. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż osobnej puli biletów dla osób zaszczepionych i weryfikacja podczas zakupu lub przed wejściem na widownię paszportu covidowego poprzez jego okazanie.


Pomimo trwałego stanu epidemii w kraju, wciąż przedsiębiorcy nie zostali wyposażeni w narzędzia, które pomogłyby im dostosować się do narzucanych restrykcji. Warto przed podjęciem działań przeanalizować sprawę nie tylko pod kątem marketingowym, ale również prawnym. Rozmowa ze specjalistą może pozwolić uniknąć przykrych konsekwencji związanych m. in. z przetwarzaniem szczególnej kategorii danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *