Przejdź do treści

Czy artysta musi zarejestrować działalność gospodarczą?

  Ile grafik muszę sprzedać w roku, jak często muszę tworzyć? Ile muszę zarobić na moich działaniach, żebym musiał zarejestrować działalność?

  Coraz większa liczba twórców promuje swoją działalność w Internecie. Wraz z rosnącą popularnością zaczynają pojawiać się pytania od obserwujących dotyczące możliwości zakupu lub wykonania dzieła na zamówienie. Profile prowadzone na platformie Facebook czy Instagram często ze stron o charakterze hobbistycznym przeradzają się w sklepy internetowe. Czy w takich okolicznościach artysta musi zarejestrować działalność gospodarczą?

  Kiedy mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej?

  O działalności gospodarczej mówimy w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. Sprzedaż z nastawieniem na zysk – celem prowadzonej działalności jest uzyskanie dochodu, tym samym tworzenie stanowi źródło dochodu, a nie hobbistyczną aktywnością;
  2. Sprzedaż zorganizowana – realizowana jest osobiście według planu, twórca podejmuje działania np. marketingowe czy organizacyjne;
  3. Ciągłość – działalność charakteryzuje się regularnością oraz powtarzalnością, w przeciwieństwie do jednorazowych działań sprzedażowych.

  Spełnienie powyższych przesłanek oznacza prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa, tj. art. 3 Prawa przedsiębiorców.

  Czy każdą działalność gospodarczą należy zarejestrować?

  Niekoniecznie! Jeśli twój przychód należny, artysto, nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (tj. 1400 zł miesięcznie w 2021 r.) oraz przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, możesz prowadzić tak zwaną działalność nierejestrową.

  Korzyści z działalności nierejestrowej to:

  • brak konieczności zgłaszania działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS,
  • brak płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej,
  • brak płacenia podatku VAT – z uwagi na zwolnienie podmiotowe, jeśli przychody z działalności nierejestrowej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku,
  • brak konieczności prowadzenia skomplikowanej księgowości, a wyłącznie wymóg prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży.

  Obowiązki przy działalności nierejestrowej to:

  • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  • rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej,
  • przestrzeganie praw konsumentów,
  • wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego.

  Co w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej?

  Jeśli podejmowane przez ciebie działania będą miały charakter hobbistyczny, czyli nie będą nastawione na zysk, nie będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą. Jak rozliczyć taką incydentalną sprzedaż?

  Przychody ze sprzedaży – jeśli artysta nie prowadzi działalności gospodarczej – może kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (o której mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W takim przypadku przychody wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym, a podatek oblicza się, stosując 50 % stawkę kosztów uzyskania przychodów.


  Jeśli potrzebujecie więcej informacji lub nie jesteście pewni, czy to już ten moment, ta skala działania, aby zarejestrować własną działalność albo obawiacie się tego, co stanie się, jeśli nie zgłosicie działalności, skontaktujcie się z nami. Już jedna konsultacja może odpowiedzieć na Wasze pytania. 

  Znamy rynek sztuki – wspieramy zarówno indywidualnych artystów, jak i agentów, galerie sztuki czy muzea. Wiemy, jak działa rynek, a także jak pomagać.