Przejdź do treści

Kryptoreklama w mediach społecznościowych

  Dostajesz „w prezencie” towary od firm i prezentujesz oraz oznaczasz je na swoim kanałach w mediach społecznościowych?

  Czy można dostać za to karę?

  Czy wiesz, że ta praktyka jest teraz pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

  Ostatnimi czasy zrobiło się gorąco wśród influencerów oraz w mediach w związku z weryfikacją przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy treści sponsorowane na blogach, Instagramie lub Facebooku najbardziej popularnych twórców internetowych są należycie oznaczane i nie wprowadzają odbiorców w błąd.

  Czy kryptoreklama dotyczy influencerów?

  Co to jest kryptoreklama? To inaczej ukryta reklama, która ma zachęcić odbiorcę do nabycia określonych usług lub towarów, choć prezentowana jest w sposób sprawiający wrażenie neutralnej informacji. Taka kryptoreklama może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i jest sprzeczna z prawem.

  Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definicja przedsiębiorcy wykładana jest szeroko. Za przedsiębiorcę uznaje się także osoby fizyczne, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Zatem sytuacja, w której influencer otrzymał za swój wpis wynagrodzenie, ale sprawia wrażenie, że dzieli się prywatną opinią, może być poczytywana za kryptoreklamę.

  Należy przy tym pamiętać, że korzyści osiągane przez influencera w ramach współpracy interpretuje się szeroko. Nie chodzi wyłącznie o ustaloną kwotę pieniężną, a może to być osiągnięcie innej korzyści, przykładowo luksusowe produkty, organizowanie wyjazdu lub udziału w wydarzeniach.

  Jak prawidłowo oznaczyć reklamę?

  Jasno i wyraźnie, tak aby nie było wątpliwości, że dany wpis czy post powstał w ramach współpracy z konkretnym podmiotem. Przede wszystkim należy unikać „ukrywania” informacji o reklamie w gąszczu treści lub pod bliżej niezdefiniowanym skrótem. Zdecydowanie bezpieczniej jest zamieścić wiadomość o współpracy na wstępie wpisu aniżeli na jego końcu, bowiem odbiorca zasadniczo czyta pierwsze kilka zdań postów.

  O co należy zadbać podczas współpracy?

  Niezależnie od tego, czy jest się podmiotem zainteresowanym współpracą z influencerem czy twórcą internetowym, warto wprost określić w umowie sposób oznaczania wpisu będącego reklamą produktu lub usług. Należy pamiętać, że praktykowanie ukrytej reklamy – także nieumyślnie – wiąże się z konsekwencjami, w tym odpowiedzialnością administracyjną w postaci kar finansowych w wysokości nawet do 10% obrotów lub odpowiedzialnością cywilną.

  Przed podjęciem współpracy warto skonsultować jej zasady, np. umowę, z prawnikiem celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia kryptoreklamy. Konsultacja prawna z profesjonalistą jest zdecydowanie tańsza niż konieczność ratowania swojego wizerunku nadszarpniętego niezgodnym z prawem zachowaniem.