Przejdź do treści

Lody EKIPA – o znakach towarowych influencerów

  O produkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral” s.j., a sygnowanych przez influencerów Ekipa, lodach prawdopodobnie słyszał każdy. Niesamowita akcja marketingowa przełożyła się na popularność produktu do tego stopnia, że wkrótce zakupić można było również papierki po tych lodach. W kwietniu tego roku w Urzędzie Patentowym RP został złożony wniosek o rejestrację oznaczenia Lody Ekipa. Wniosku tego nie złożyła jednak ani Ekipa, ani podmiot z nią powiązany. Czy to oznacza, że Lody Ekipa znikną z rynku?

  Znak towarowy Lody Ekipa

  W Biuletynie Urzędu Patentowego pojawiła się informacja, że Pan Roman Hodurek złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego słownego Lody Ekipa dla m. in. takich towarów jak lody oraz usług w postaci sprzedaży czy reklamy.

  Aktualnie zgłoszenie jest w okresie sprzeciwowym, co oznacza, że podmiot, który uważa, że ktoś próbuje zarejestrować używaną przez niego w firmie nazwę, może zgłosić sprzeciw. Podstawą sprzeciwu może być podobieństwo do naszego znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne, i jest to najczęstsza sytuacja. Podstawą sprzeciwu może być również używanie takiego znaku towarowego, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

  Profilaktyka prawna

  W czym tkwi aktualny problem członków Ekipy, a pośrednio również firmy „Koral”? Chciałoby się powiedzieć, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Trudno całościowo ocenić sprawę bez znajomości stanowiska obu stron. Jednak, jeśli Ekipa chce zablokować rejestrację znaku towarowego Lody Ekipa, będzie musiała wnieść sprzeciw oraz wykazać szereg okoliczności przemawiającymi za ich racjami. W innym przypadku dalsza sprzedaż lodów pod tą nazwą może stanowić naruszenie cudzego prawa ochronnego na znak towarowy. Czy można było tego uniknąć?

  Zobacz: Dlaczego warto zarejestrować oznaczenie jako znak towarowy?

  Influencerze, czy zarejestrowałeś już swój znak towarowy?

  Wraz z popularnością wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się naśladowców. Warto przy tym pamiętać o zadbaniu o swoje interesy i prawa, w tym prawa własności intelektualnej. Działa to w obie strony – warto upewnić się, czy sami (nawet nieświadomie) nie naruszamy cudzych praw oraz podjąć działania celem ochrony swoich oznaczeń. Pamiętaj, prawnik kosztuje mniej niż błąd, a potrafi zaoszczędzić sporo czasu, a najważniejsze nerwów!

  Rejestracja znaku towarowego przez influencerów

  O ile rejestracja znaków towarowych przez influencerów staje się coraz popularniejsza, tak wciąż wielu najpopularniejszych twórców internetowych nie chroni swojej marki. Im szybciej podejmiesz działania celem ochrony swojego oznaczenia, tym spokojniej będziesz mógł skupić się na własnym rozwoju, a nie problemach prawnych.

  Pomagamy nie tylko przy rejestracji znaków towarowych, ale również analizujemy potencjalne zagrożenia związane z rejestracją. Jeśli masz wątpliwości, czy twoje oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy, skontaktuj się z nami celem darmowej wstępnej oceny zdolności rejestracyjnej znaku. Działamy stacjonarnie we Wrocławiu, a zdalnie bez żadnych ograniczeń terytorialnych.