Przejdź do treści

Używanie znaku towarowego w reklamie Google Ads

  Prawdopodobnie nie raz przy wpisywaniu nazwy konkretnej firmy w wyszukiwarce Google w miejsce strony internetowej tego podmiotu wyświetliły ci się linki konkurencyjnych przedsiębiorstw oznaczone jako „reklama”. Chwila nieuwagi i potencjalny klient, który z przyzwyczajenia kliknie pierwszy z zaprezentowanych odnośników, zostanie przejęty przez konkurenta. Czy zatem używanie cudzego znaku towarowego w swojej reklamie Google AdWords jest zgodnie z prawem?

  Monopol na korzystanie z oznaczenia

  Przez uzyskanie prawa ochronnego właściciel znaku nabywa prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony z rejestracji uzyskuje zatem wyłączne prawo do używania znaku w reklamie, ale na określonym terytorium oraz względem wskazanych towarów i usług.

  Czy zatem można zakazać konkurentowi używania naszego oznaczenia w swojej reklamie internetowej? Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził, że wybór słów kluczowych i ich użycie przez reklamodawcę w reklamie Google AdWords jest używaniem znaku towarowego w obrocie handlowym. Przed podjęciem działań należy przeanalizować jednak sposób użycia oznaczenia w reklamie.

  Widoczne użycie znaku towarowego w reklamie

  Z widocznym użyciem znaku towarowego w reklamie Google Ads mamy do czynienia wtedy, gdy po wpisaniu frazy pojawia się ona wprost w opisie reklamy. Przykładowo, jeśli wpiszemy sformułowanie „Tchibo kapsułki”, może pojawić nam się reklama:

  W powyższym przypadku użycie znaku towarowego ma funkcję informacyjną. Podmiot odsprzedaje dalej produkty kupione w legalny sposób od producenta i do tego celu wykorzystuje jego znak towarowy. Trzeba przy tym pamiętać, aby treść reklamy była zgodna z uczciwymi praktykami rynkowymi i nie miała na celu wypromowania swojej działalności kosztem popularności znaku producenta.

  Zobacz więcej: Jak legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego?

  Niewidoczne użycie znaku towarowego w reklamie

  Co jednak w sytuacji, gdy po wpisaniu oznaczenia danego podmiotu, wyszukiwarka na pierwszym miejscu umieszcza odnośnik do konkurencyjnego podmiotu? Nie widzimy z poziomu wyszukiwarki, aby w treści reklamy był wykorzystywany znak towarowy, a jednak reklama wyświetla się po jego wpisaniu.

  Ponownie odpowiedź na pytanie nie jest jednoznaczna. Jeśli treść reklamy nie będzie wprowadzała w błąd co do przedsiębiorcy, który oferuje towary lub usługi, w większości przypadków nie będziemy mogli mówić o naruszeniu znaku towarowego. Użycie czyjegoś znaku towarowego jako słowo kluczowe reklamy może być uznane za informację o istnieniu innych, podobnych przedsiębiorstw na rynku. Co innego w sytuacji, gdy treść reklamy będzie sugerowała, że podmioty są ze sobą w jakiś sposób powiązane i konsument wejdzie na daną stronę na skutek wprowadzenia w błąd. Inaczej będziemy oceniać także przypadki wykorzystanie znaków renomowanych.

  Weryfikacja sposobu użycia znaku towarowego

  Podsumowując powyższe rozważania, reklama Google AdWords konkurenta może naruszać znak towarowy w przypadku, gdy łącznie wypełni poniższe przesłanki:

  1. słowo kluczowe będzie identyczne lub podobne do naszego zarejestrowanego znaku towarowego,
  2. słowo kluczowe służy do oznaczania identycznych lub podobnych towarów lub usług, co do których posiadamy zarejestrowany znak towarowy,
  3. reklama zawierająca w sobie znak towarowy prowadzi do konfuzji u konsumenta co do pochodzenia towarów i usług.

  Należy pamiętać, że Google nie działa z automatu w przypadku naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe. Celem ochrony swoich praw konieczne jest złożenie skargi (dostępnej także w języku polskim) przez formularz.