Przejdź do treści

Nazwisko jako znak towarowy

  Budowanie marki osobistej w dzisiejszych czasach jest bardzo popularne. Imię i nazwisko stają się nie tylko danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnej osoby, ale także całej firmy. Coraz częściej zdarzają się zgłoszenia rejestracji znaku towarowego w postaci imienia i nazwiska bądź pseudonimu. Kiedy zatem nazwisko może być znakiem towarowym?

  Przesłanki zdolności rejestracyjnej znaku towarowego

  Nie zależnie od tego, co chcemy zarejestrować jako znak towarowy, musi on spełniać przesłanki wskazane w ustawie. Przede wszystkim oznaczenie musi mieć zdolność odróżniającą, tj. pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Pamiętać należy, że znak towarowy nie może mieć charakteru opisowego dla konkretnych towarów lub usług. Dlatego zasadniczo nie dałoby się zarejestrować nazwiska Piekarz dla usług związanych z wyrobami piekarniczymi czy prowadzeniem piekarni.

  Zobacz więcej: Co można zarejestrować jako znak towarowy?

  Powszechne nazwiska a rejestracja znaku towarowego

  Czy powszechność nazwiska wpływa na możliwość zarejestrowania go jako znaku towarowego? Zasadniczo nie. O ile nasze nazwisko spełnia przesłanki zdolności rejestracyjnej oraz nie zostało już zarejestrowane przez podmiot trzeci, można realnie rozważyć rejestrację znaku.

  Zarejestrowany jest m. in. słowny znak towarowy (EUTM 013211958) Kowalski dla towarów takich jak ubrania czy torebki. Natomiast Jan Nowak (EUTM 016513137) w poniższej postaci sygnuje meble:

  W Polsce naruszenie praw osób trzecich, w tym niejako prawa do nazwiska, jest względną przeszkodą rejestracji znaku towarowego, czyli wymaga aktywności podmiotu, którego prawa zostały naruszone. Chodzi o sytuację, w której zgłoszony znak towarowy w postaci nazwiska może prowadzić do błędnego – ale zamierzonego – skojarzenia konkretnej osoby z oznaczeniem. Zazwyczaj sytuacja będzie dotyczyła prób wykorzystania popularności personaliów znanych osób.

  Historyczne nazwiska

  W prawie polskim nie przewidziano negatywnej przesłanki rejestracyjnej związanej z próbą zarejestrowana historycznego, popularnego nazwiska. Znak słowny Kopernik zarejestrowany jest m. in. na rzecz spółki Helios SA (R.298880) czy Fabryki Cukierniczej Kopernik SA (R.036018) już od 1952 roku! Natomiast znak słowny Chrobry został zarejestrowany m. in. przez spółkę Zakłady Mięsne PAMSO SA (R.121504) czy Jeronimo Martins Polska SA (R.164839).

  Pseudonimy artystyczne

  Analogicznie jak w przypadku rejestracji nazwiska i imienia jako znak towarowy, możliwym jest zarejestrowane pseudonimu czy nazwy zespołu. Zarejestrowanym znakiem słownym jest m. in. Stachursky (R.167484) czy DODA (R.233517 oraz R.340868). Dlaczego znak „DODA” został zgłoszony dwukrotnie? Warto mieć na uwadze, że o ile możemy przedłużyć czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy, to po złożeniu zgłoszenia o rejestrację nie można rozszerzyć katalogu towarów lub usług mającego podlegać ochronie. Warto wraz ze specjalistą ustalić najbardziej optymalny zakres ochrony, aby uniknąć konieczności składania dodatkowych zgłoszeń, które podlegają opłacie.