Przejdź do treści

Znak towarowy a domena internetowa

  W dobie cyfryzacji wielu przedsiębiorców staje przed pytaniem, jak skutecznie chronić swoją domenę internetową przed nieuczciwą konkurencją. Należy pamiętać, że samo zarejestrowanie domeny internetowej nie sprawia, że stajemy się jej właścicielem. Rejestracja umożliwia posługiwanie się domeną przez określony czas, a co więcej działa tutaj zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Swoją domenę internetową można próbować chronić na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Kodeksu cywilnego. Jednak jedną z łatwiejszych ścieżek jest ochrona na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej, ale tylko gdy naszą domenę zarejestrujemy jako znak towarowy.

  Czy można zarejestrować domenę jako znak towarowy?

  Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oznaczenie, aby mogło być zarejestrowane jako znak towarowy, musi mieć zdolność odróżniającą. Zatem jeśli znak wyłącznie opisuje produkty, przykładowo „e-kantor”, czy „meble.pl”, Urząd Patentowy odmówi udzielenia ochrony na to oznaczenie. W przypadku takich znaków o wiele łatwiej zarejestrować znak słowno-graficzny, jednakże należy pamiętać o jednej rzeczy. Niemal każdy znak słowny będzie chronił jednocześnie domenę internetową – w przypadku znaku słowno-graficznego wiele będzie zależało od przedstawienia oznaczenia.

  Konkurent zarejestrował domenę z moim znakiem towarowym

  Jeszcze nic straconego! W przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskał prawo ochronne na znak towarowy, ma znacznie więcej uprawnień pomagających mu zwalczać dokonywane naruszenia. Domena, która zawiera w swojej nazwie zarejestrowany znak towarowy, może prowadzić do naruszenia wyłącznego prawa uprawnionego. W takiej sytuacji przedsiębiorca może domagać się usunięcia domeny przez naruszyciela bądź dokonania cesji prawa z tytułu rejestracji domeny. Postępowania w tych sprawach prowadzone są przeważnie przez krajowe lub zagraniczne sądy arbitrażowe, przez co cała procedura trwa krócej niż w przypadku postępowań sądowych.

  Podsumowując, można powiedzieć, że zarejestrowany znak towarowy stanowi ograniczenie konkurentów w zakresie tworzenia domen internetowych. Warto zatem rozważyć rejestrację znaku towarowego, aby w przyszłości uniknąć problemów związanych z wykazywaniem, iż danego oznaczenia używało się wcześniej niż konkurent.