Przejdź do treści

Dlaczego warto zarejestrować oznaczenie jako znak towarowy?

  Jeśli skrótowo chcielibyśmy wymienić kilka najważniejszych argumentów przemawiających za rejestracją znaków towarowych, byłyby to:

  1. wyłączność na posługiwanie się danym oznaczeniem,
  2. silne narzędzie walki z nieuczciwą konkurencją,
  3. wzrost prestiżu firmy,
  4. możliwość komercyjnego wykorzystania znaku towarowego.

  Znak towarowy jako forma monopolu

  Przedsiębiorcom często wydaje się, że skoro prowadzą działalność pod konkretną nazwą bądź posługują się danym logotypem, mają prawo do tej marki. Po weryfikacji okazuje się jednak, że jest kilka lub kilkanaście podmiotów o tej samej albo podobniej nazwie, a przepisy przyznają ograniczone mechanizmy ochrony, przede wszystkim o zakresie lokalnym. Zarejestrowany znak towarowy to prawo formalne, które upraszcza wiele kwestii dowodowych. Należy jednak pamiętać, że zasadą działającą przed Urzędem Patentowym jest „kto pierwszy, ten lepszy”.

  Zarejestrowany znak towarowy to również ochrona przed podmiotami, które celowo rejestrują cudze znaki towarowe, aby później żądać od nieświadomych podmiotów opłat licencyjnych za jego używanie.

  Zarejestrowany znak towarowy pomaga również w przypadku domen internetowych oraz podmiotów, które celowo blokują strony internetowe istniejących na rynku przedsiębiorców.

  Znak towarowy jako narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją

  Przedsiębiorca, który zarejestrował swój znak towarowy, ma tę przewagę, iż jego ochrona rozciąga się na teren całej Polski (lub nawet Unii Europejskiej). W przypadku czynów nieuczciwej konkurencji naruszyciel mógłby się bronić tym, że działa on na innym rynku pod względem geograficznym, stąd nie można mówić o wprowadzeniu klientów w błąd. W przypadku zarejestrowanego znaku towarowego ten argument jest nietrafiony.

  Zdecydowanie łatwiej dochodzić również swoich praw w przypadku ewentualnego postępowania sądowego, bowiem świadectwo ochronne na znak towarowy potwierdza uprawnienia przysługujące właścicielowi znaku.

  Znak towarowy jako wizytówka

  Do oznaczenia, które zostało zarejestrowane jako znak towarowy, przedsiębiorca może dodać charakterystyczny symbol ®. Pełni to nie tylko funkcję odstraszającą, wskazując, że dane oznaczenie podlega szczególnej ochronie, ale także informacyjną, iż przedsiębiorca dba o swoje prawa własności intelektualnej.

  Znak towarowy jako niespodziewana korzyść majątkowa

  Mało który przedsiębiorca myśli o znaku towarowym jako niematerialnym składniku swojego majątku. A jednak – możesz przykładowo zarabiać na licencjonowaniu swojego znaku towarowego (przykładowo franczyzobiorcom), jak również sprzedać oznaczenie niezależnie od samego przedsiębiorstwa.

  Zarejestrowany znak towarowy może Ci także pomóc przy ubieganiu się o kredyt jako forma zabezpieczenia roszczenia. A w przypadku szarego scenariusza popadnięcia w długi zarejestrowany znak towarowy można spieniężyć celem zaspokojenia dłużników.

  Niezależnie od argumentów, które najbardziej do Ciebie przemawiają, warto rozważyć rejestrację znaku towarowego. Może to pozwolić uniknąć szeregu nieprzyjemnych sytuacji związanych z konkurencją, jak również zwiększyć prestiż firmy. Warto zacząć od rozmowy z profesjonalistą na temat możliwości rejestracji danego oznaczenia oraz wybrania najlepszej formy ochrony.