Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

Wdrożenie RODO w instytucjach kultury

W ramach VII Lubuskiego Forum Kultury adwokat Aleksandra Kobierska przeprowadziła dla dyrektorów lubuskich instytucji kultury szkolenie z zakresu wdrożenia RODO.

W trakcie szkolenia omówione zostały nowe obowiązki i powinności w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w działalności instytucji kultury, m.in. podstawy dopuszczalności przetwarzania danych, konsekwencje podejścia opartego na ryzyku oraz nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą.