Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

VI Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych

Od 13 do 15 września 2017 w Kielcach miała miejsce VI Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, na której – jak co roku – obecna była Kancelaria Adwokacka LASSOTA I PARTNERZY. Pierwszego dnia Konferencji adwokat Joanna Lassota poprowadziła część prawną panelu Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, podczas którego omówiono m.in. kwestie roszczeń organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, reprezentacji interesów kin przed Komisją Prawa Autorskiego czy nowe warunki umów dystrybucyjnych. Drugiego dnia Konferencji adwokat Marcin Lassota wygłosił wykład o prawnych aspektach organizacji wydarzeń specjalnych w oparciu o doświadczenia organizatorów Festiwal Filmu Niemego w Krakowie.