Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

Szkolenie – prawo autorskie w działalności bibliotek

7 lutego 2018 r. adwokat Joanna Lassota przeprowadziła we współpracy z Książnicą Kopernikańską szkolenie dla przedstawicieli bibliotek z zakresu prawa autorskiego.

W czasie całodziennego szkolenia omówione zostały zagadnienia szczególnie istotne w działalności tej kategorii instytucji, obejmujące m.in. zasady dozwolonego użytku utworów, reguły korzystania z dzieł osieroconych i licencji Creative Commons, współpracę z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.