Sprawy karne

Prawo karne, jako jedna ze specjalizacji Kancelarii obejmuje następujący zakres działań:

  • obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę;
  • obrona oskarżonego przed sądem;
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary);
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym;
  • reprezentowanie osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy);
  • dochodzenie roszczeń  z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym;

Adwokaci Kancelarii szczególnie szerokie doświadczenie posiadają w obszarze: 

  • spraw z wypadków drogowych (analiza opinii biegłych, rekonstrukcja wypadków, eksperymenty procesowe);
  • spraw karnych gospodarczych (sprawy przeciwko członkom zarządu spółek kapitałowych, o działanie na szkodę spółki, niegospodarność, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem itp.).

Adwokat do spraw karnych w poszczególnych miastach: