Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

Prawo autorskie a wizualizacje 3D

Podczas konferencji wizualizacji 3d – BW3 ArchWiz adwokat Joanna Lassota przeprowadziła szkolenie z zakresu prawa autorskiego dla architektów, wizualizatorów i osób zawodowo zajmujących się wizualizacjami 3D.Konferencja, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2018 r. zgromadziła ponad 100 profesjonalistów.
Podczas szkolenia zostały omówione w sposób praktyczny zagadnienia dotyczące m.in. korzystania z utworów osób trzecich, włączania prac innych twórców do własnych dzieł, instytucja dozwolonego użytku, granice inspiracji czy zasady dokonywania opracowań.