Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

Plagiat i odpowiedzialność wydawnictwa – Tygodnik Powszechny

2 lipca 2015 r.  w”Tygodniku Powszechnym” ukazały się fragmenty opinii adwokata Marcina Lassoty na temat plagiatu popełnionego przez Jacka Hugo-Badera i odpowiedzialności wydawnictwa, które wydało książkę.

Adwokat, uważa iż m.in: „Fragmenty ww. książki mają charakter niesamodzielny, tzn. albo mają charakter opracowania cudzego tekstu dokonanego bez zgody autora tekstu macierzystego, albo mają charakter przekroczenia zasad cytowania. Niezależnie od oceny charakteru każdego z »zapożyczeń« nie budzi wątpliwości, że dokonanie takich zabiegów bez uzyskania wymaganej zgody w każdym przypadku będzie stanowić naruszenie praw autorskich przez wydawcę książki”.