Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

„Zamówienia publiczne w instytucjach kultury” – szkolenie z cyklu “O prawie w kulturze”

4 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu realizowanych wraz z Małopolskim Instytutem Kultury bezpłatnych szkoleń dla małopolskich instytucji kultury – “O prawie w kulturze”.  Tym razem podczas szkolenia, mecenas Marcin Lassota i prawnik Izabela Michalska omawiali kwestie zamówień publicznych w instytucjach kultury. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom nowelizacji Ustawy.

Omówiono m.in. zasady przygotowania postępowania (w tym opisu przedmiotu, szacowania wartości), warunki stosowania zamówienia z wolnej ręki, oraz odpowiedzialności za naruszenie PZP.  Szkolenie zostało zilustrowane licznymi praktycznym przykładami z działalności instytucji kultury.