Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Kraków 30-529 [dojazd]

ul. Józefińska 33/1

tel.: +48 12 421 78 80

faks: +48 12 398 37 38

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

Wystąpienie w Sejmie ws projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

14 marca 2018 r. adwokat Joanna Lassota przedstawiła w Sejmie RP stanowisko środowiska kin studyjnych i lokalnych w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Tego dnia na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu obyło się wysłuchanie publiczne podmiotów, które zgłosiły swój udział w pracach nad projektem ustawy.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji zawierające tekst wystąpienia adw. Joanny Lassoty jest dostępne pod tym adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/page/inf_wys_pub