Własność intelektualna

Ochrona własności intelektualnej należy do szczególnie ważnych dla Partnerów Kancelarii LASSOTA I PARTNERZY obszarów praktyki prawniczej. Prawnicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie praktyczne zdobywane w kraju i za granicą oraz specjalistyczne wykształcenie kierunkowe. Potwierdzeniem szerokich kompetencji naszej Kancelarii w zakresie ochrony własności intelektualnej są również liczne publikacje oraz prowadzone szkolenia z zakresu prawa autorskiego realizowane dla rynku wydawniczego, instytucji kultury, firm komercyjnych.

Własność intelektualna jest przedmiotem specjalizacji Kancelarii w takim zakresie jak: