Spory sądowe

Kancelaria prawnicza reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i  postępowaniach administracyjnych. Prowadzimy mediacje, negocjacje i arbitraż sądowy w zakresie związanym z wszystkimi specjalizacjami naszej Kancelarii, w tym również doradztwo prawne i reprezentowanie podmiotów w takim zakresie jak postępowanie szkodowe, postępowanie w zakresie prawa karnego czy zamówienia publiczne.

Bardzo istotną sferą w jakiej działa kancelaria prawna są spory sądowe przed sądami gospodarczymi. Postępowanie w sprawach gospodarczych jest bardzo sformalizowanym postępowaniem sądowym, które obecnie wymaga od stron spełniania bardzo rygorystycznych warunków formalnych i dokonywania czynności procesowych w bardzo ścisłych terminach – co wielokrotnie decyduje o wyniku prowadzonego procesu. W tej dziedzinie adwokaci Kancelarii posiadają duże doświadczenie i reprezentują swoich klientów przed sądami na terenie całej Polski.

Prawnicy odpowiedzialni za spory sądowe w poszczególnych miastach: