Prawo medyczne

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego, z sukcesami reprezentując poszkodowanych w sprawach związanych z zaniechaniem bądź zaniedbaniem w diagnostyce, błędnych diagnozach, nieprawidłowym procesie leczenia czy błędach przy porodzie. Świadczymy również pomoc prawną dla podmiotów medycznych – placówek i personelu medycznego oraz prowadzimy szkolenia z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Odszkodowania za błędy w sztuce medycznej

Reprezentujemy osoby poszkodowane i ich rodziny w sprawach o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski oraz wszelkie jego następstwa takie jak:

  • cierpienia psychiczne związane z leczeniem i rehabilitacją,
  • koszty zakupu specjalnego sprzętu leczniczego,
  • koszty leczenia i rehabilitacji,
  • koszt przejazdów na wizyty lekarskie i na odwiedziny rodziny w szpitalu,
  • konieczność zapewnienia opieki przez osoby trzecie,
  • koszty leczenia urazów i problemów psychicznych,
  • następstwa, które mogą powstać w przyszłości.

Nasze doświadczenie w zakresie pomocy w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne to kilkadziesiąt zakończonych z sukcesem spraw oraz dwa wyroki za błędy okołoporodowe opiewające na kwotę miliona złotych każdy.

 

Kontakt w sprawach z zakresu prawa medycznego: