Obsługa korporacyjna

Prawnicy naszej kancelarii mają szerokie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych  oraz podmiotów sektora publicznego. Specjalizujemy się również we wprowadzaniu na polski rynek podmiotów zagranicznych, jak również reprezentujemy podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i negocjacjach.

Stała prawna obsługa korporacyjna, którą realizują prawnicy kancelarii, dopasowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta i firmy. Najczęściej, obejmuje ona:

 • bieżące opiniowanie spraw i transakcji prowadzonych przez podmioty gospodarcze;
 • przygotowywanie, opiniowanie i analiza prawna zawieranych umów i wzorów umów;
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • opiniowanie spraw pracowniczych (prawo pracy);
 • przygotowywanie, zmianę i dostosowanie do potrzeb Klienta aktów założycielskich (umów) spółek i bieżącą obsługę spraw korporacyjnych;
 • reprezentowanie Klienta w prowadzonych negocjacjach z kontrahentami;
 • windykacja należności;
 • reprezentowanie podmiotu w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych (spory sądowe, arbitraż sądowy).

Korporacyjne doradztwo prawne nasi prawnicy realizowali również w takim zakresie jak:

 • przygotowanie umów spółek i rejestracji spółek prawa handlowego;
 • pomoc prawna w rejestracji oddziałów spółek zagranicznych w Polsce;
 • przygotowanie i opracowanie wzorów umów, m.in. umowy dystrybucyjne, leasingowe, autorskoprawne, developerskie, umowy sprzedaży itp.;
 • stała obsługa przedsiębiorców i podmiotów prawa publicznego w zakresie prawa pracy, w tym przygotowywania regulaminów pracy, wzorów umów o pracę, konsultowanie kwestii związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów i pracę, udzielaniem urlopów;
 • stała obsługa prawna w zakresie prowadzenia działań reklamowych, w tym organizowanie konkursów i loterii promocyjnych.

Obsługa korporacyjna – prawnicy: